Popup Date Time Portlet

BannerPortlet

Blogs

mobile.bkav.com.vn

Lỗi : Information Disclosure

 

Mức độ : Thấp

 

Cảm ơn bạn Trần Trọng Nguyên đã thông báo lỗi này tới chúng tôi.

mobile.bkav.com.vn

Lỗi : XSS

 

Nguy cơ : Trung bình

 

Cảm ơn bạn staff@hackerspace.vn đã thông báo lỗi này tới chúng tôi.

bkavca.vn

Lỗi : Để cấu hình mặc định khi cài đặt.

 

Mức độ : Cao

 

Cảm ơn một bạn giấu tên đã thông báo lỗi này tới chúng tôi.

bkav.com.vn

Lỗi : XSS

 

Nguy cơ : Trung bình

 

Cảm ơn một bạn giấu tên đã thông báo lỗi này tới chúng tôi.

Showing 4 results.

Blogs Aggregator

Recent Posts

Store Portlet

Archives

Vote Baby Portlet