Popup Date Time Portlet

BannerPortlet

Blogs

bluezone.gov.vn

Sản Phẩm: Bluezone.gov.vn

 

Lỗi: Bypass - Liferay API

 

Nguy cơ: Cao

 

Cảm ơn bạn Hoàng Quốc Thịnh đã thông báo lỗi này tới chúng tôi.

tools.whitehat.vn

Sản Phẩm: tools.whitehat.vn

 

Lỗi: Self XSS

 

Nguy cơ: Trung bình

 

Cảm ơn bạn Lê Quang Thảo đã thông báo lỗi này tới chúng tôi.

Sản Phẩm: whitehat.vn, forum.whitehat.vn

 

Lỗi: StoreXSS

 

Nguy cơ: Cao

 

Cảm ơn bạn Lâm Phát Đạt đã thông báo lỗi này tới chúng tôi.

whitehat.vn

Sản Phẩm: whitehat.vn

 

Lỗi: SQL injection

 

Nguy cơ: Cao

 

Cảm ơn bạn Vũ Tô Thanh Hoài đã thông báo lỗi này tới chúng tôi.

whitehat.vn

Sản Phẩm: whitehat.vn

 

Lỗi: website bật chế độ Enable debug

 

Nguy cơ: Cao

 

Cảm ơn bạn Phùng Sỹ Toàn đã thông báo lỗi này tới chúng tôi.

Showing 11 - 15 of 66 results.
Items per Page 5
of 14

Blogs Aggregator

Recent Posts

Store Portlet

Archives

Vote Baby Portlet