Popup Date Time Portlet

BannerPortlet

Blogs

Phiên bản cập nhật ngày: 12/11/2009

 

Cải tiến

 

Cải tiến tốc độ update từng phần trong phiên bản BkavPro 2009

Cải tiến tốc độ phân tích trong tính năng nhận diện theo độ tín nhiệm của BkavPro 2009

 

Xử lý vấn đề

 

1. Lỗi hiển thị các tab trên giao diện

Nguy cơ: Không

Cảm ơn bạn neo85 (vozforums.com) đã thông báo vấn đề này tới chúng tôi.

 

2. Lỗi gây crash khi quét file có header dị dạng

Nguy cơ: Thấp

Cảm ơn các bạn

  • Nguyễn Duy Mạnh (xichbich/ddth.com)
  • Lê Nguyên Dũng (dungcoi/virusvn.com) và Nguyễn Quốc Huy
  • Trần Vũ Hùng (4npha/vn-zoom forum)

đã thông báo vấn đề này tới chúng tôi.

 

3. Lấy thiếu mẫu virus trong trường hợp tên file đặc biệt (module chuẩn đoán và lấy mẫu tự động)

Nguy cơ: Không

Cảm ơn Bkav Test Lab đã thông báo vấn đề này tới chúng tôi.

 

Tất cả các vấn đề trên đều đã được xử lý và đã được cập nhật từ phiên bản 2613

Blogs Aggregator

Recent Posts

Store Portlet

Archives

Vote Baby Portlet