Popup Date Time Portlet

BannerPortlet

Blogs

 

Lỗi cho phép upload file html lên máy chủ

 

 

Nguy cơ: Cao

 

 

Cảm ơn bạn Kataro92 thành viên của Bkav Forum đã thông báo lỗ hổng này tới chúng tôi. Theo chương trình Trao thưởng cho việc phát hiện lỗ hổng của Bkav, bạn Kataro92 sẽ nhận được 3.5 triệu VNĐ vì đã thông báo tới Bkav lỗ hổng này. Ngoài ra, bạn Kataro92 cũng sẽ nhận được 01 áo phông Bkav cùng 01 thẻ bản quyền Bkav Pro Internet Security thời hạn một năm.

 

 

Xin cảm ơn các bạn.

 

Blogs Aggregator

Recent Posts

Store Portlet

Archives

Vote Baby Portlet